Seresto Halsband Vlooien en Teken Hond

Het is verstandig uw hond niet alleen te beschermen tegen vlooien en teken met de Seresto band, maar ook 4x per jaar te ontwormen. Milbemax is het ontwormingsmiddel bij uitstek. Seresto + Milbemax samen in een voordelige bundel voor uw hond. Het is verstandig uw hond niet alleen te beschermen tegen vlooien en teken met de Seresto band, maar ook 4x per jaar te ontwormen.

Halsband Seresto Hond

De halsband dient gedurende de beschermingsperiode van 8 maanden continu gedragen te worden en verwijderd te worden aan het einde van deze periode. Controleer op regelmatige basis de strakheid en pas deze aan indien nodig, vooral bij snelgroeiende pups. Niet van toepassing. Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Halsband voor Honden Foresto

Pas de halsband aan rond de nek van jouw hond en trek hem hierbij niet te strak (twee vingers tussen halsband en nek) aan. Schuif het resterende deel van de halsband door de lus en knip dit stuk op 2 cm na af . De halsband is ontworpen om gevaar voor verstikking/verwurging te voorkomen: mocht jouw hond vast komen te zitten, dan zal de gesp op tijd loskomen.

Seresto + Milbemax samen in een voordelige bundel voor uw hond.

seresto halsband voor honden

Halsband voor Seresto

Het is mogelijk dat teken die voorafgaand aan de behandeling reeds aanwezig waren op de hond, niet binnen 48 uur na het aanbrengen van de halsband gedood worden en vastgehecht en zichtbaar blijven. Daarom wordt aanbevolen om teken die al op de hond zitten op het tijdstip van aanbrengen, te verwijderen.

Halsband voor Seresto Vlooienband

Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen. In zeldzame gevallen kunnen er bij dieren die niet gewend zijn een halsband te dragen, gedragsstoornissen zoals wegkruipen, vocaliseren, hyperactiviteit, overmatig likken en/of wassen of krabben aan de toedieningsplaats worden waargenomen tijdens de eerste dagen na het aanbrengen.

Honden Halsband met Ruimte voor Seresto Band

In deze gevallen wordt aanbevolen om de halsband te verwijderen. Ook kunnen in zeldzame gevallen bij honden lichte en voorbijgaande reacties zoals depressie, verandering van de voedselinname, speekselvloed, braken en diarree aanvankelijk voorkomen. De frequentie van bijwerkingen is als volgt gedefinieerd: Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en)) Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren) Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.

Saristo Halsband

Cutaan gebruik. Een halsband per dier om te bevestigen rond de nek. Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Neem de halsband vlak voor gebruik uit het beschermende zakje. Rol de halsband uit en zorg ervoor dat er aan de binnenkant van de halsband geen restanten zijn van de plastic verbindingsstukjes. Breng de halsband aan rond de nek van het dier zonder die te strak aan te trekken (een ruimte van twee vingers tussen halsband en nek is aanbevolen).

Selecto Halsband

Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het zakje en de buitenverpakking. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand. In de regel worden de teken gedood en vallen ze van de gastheer af binnen 24 tot 48 uur na infestatie, zonder een bloedmaaltijd te hebben genomen.

De preventie van besmettingen met nieuwe teken start binnen twee dagen na het aanbrengen van de vlooienhalsband. Het diergeneesmiddel biedt indirect bescherming tegen de overdracht van de pathogenen Babesia canis vogeli en Ehrlichia canis door de tekenvector Rhipicephalus sanguineus en verlaagt zo het risico op babesiose en ehrlichiose bij honden gedurende 7 maanden.

Seresto Anti-parasiet Hondenhalsband

Om deze reden kan, indien de omstandigheden ongunstig zijn, een overdracht van besmettelijke ziekten door teken niet volledig uitgesloten worden. De halsband kan het best worden aangebracht vóór het begin van het vlooien- of tekenseizoen. Hoewel bij honden een significante daling van de incidentie van Leishmania infantum werd aangetoond, bleek het product een variabele afstotende (beetremmende) en insecticide werkzaamheid te vertonen tegen de zandvlieg Phlebotomus perniciosus.

Seresto Band in Halsband

Voor een optimale controle van vlooien problemen in zwaar geïnfesteerde huishoudens kan het nodig zijn om de omgeving te behandelen met een geschikt insecticide. Het diergeneesmiddel is bestand tegen water; het blijft werkzaam als het dier nat is. Langdurig en intense blootstelling aan water, evenals intensief wassen met shampoo dient echter te worden vermeden, aangezien dit de werkingsduur van het diergeneesmiddel kan verminderen.

Seresto Halsband

De invloed van wassen met shampoo of onderdompeling in water op de overdracht van leishmaniose bij honden is niet onderzocht. Bewaar het zakje met de halsband in de buitenverpakking tot gebruik. Voorkom, zoals bij alle diergeneesmiddelen, dat kinderen met de halsband spelen of deze in hun mond stoppen. Laat dieren die de halsband dragen niet in hetzelfde bed slapen als hun eigenaren, in het bijzonder niet bij kinderen.

Seresto Halsband Bestellen

Het diergeneesmiddel kan bij sommige mensen overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Personen met een bekende overgevoeligheid (allergie) voor de bestanddelen van de halsband, moeten contact met de halsband te vermijden. Het diergeneesmiddel kan in zeer zeldzame gevallen bij sommige mensen irritaties veroorzaken aan de huid, ogen en luchtwegen. In geval van oogirritatie, ogen grondig spoelen met koud water.

Seresto Halsband Hond

Als de symptomen aanhouden, is het aanbevolen om een arts te raadplegen en de bijsluiter of het etiket aan de arts te tonen. Alle resten of afgeknipte delen van de halsband onmiddellijk verwijderen (zie rubriek Aanwijzingen voor een juiste toediening). Na het aanbrengen van de halsband de handen wassen met koud water.

Seresto Halsband Hond Vlo & Teek 8kg

Er werden geen andere ongewenste effecten waargenomen, behalve gering haarverlies en lichte huidreacties. In het onwaarschijnlijke geval dat een dier de halsband zou opeten, kunnen er lichte gastro-intestinale symptomen (bv. zachte ontlasting) optreden. Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd. Het diergeneesmiddel dient niet in oppervlaktewater terecht te komen, aangezien dit gevaarlijk kan zijn voor vissen en andere waterorganismen.

Seresto Halsband tot 25 Kilo

De veiligheid van het diergeneesmiddel is echter niet aangetoond bij doeldieren gedurende dracht of lactatie en aangezien er geen gegevens beschikbaar zijn, wordt het gebruik van het diergeneesmiddel niet aanbevolen bij drachtige of lacterende teven. Gezien de aard van de halsband is overdosering onwaarschijnlijk en zijn er geen overdoseringssymptomen te verwachten.

Seresto Halsband Vlooien

De halsband werkt zowel afwerend als dodend tegen teken. Mochten er voor het aanbrengen van de band al teken op jouw hond aanwezig zijn dan wordt aangeraden deze te verwijderen. Daarnaast beschermt Seresto tegen de ontwikkeling van vlooienlarven en kan het ingezet worden als behandeling van luizenbesmetting (Trichodectes canis). De werkzame stoffen werken synergetisch.

Seresto Halsband Vlooien en Teken Hond

De band zit goed als er 2 platte vingers tussen de band en de hals van jouw hond gedaan kunnen worden. Ook mogen er niet te veel haren tussen de band en de huid zitten. Oudere honden hebben minder huidvet dan jongere honden. Hierdoor kan het zijn dat bij oudere honden de werkzame stoffen minder goed over de huid verspreiden, waardoor de werking vertraagd is.

De halsbanden waren in staat de Sarcoptes scabiei infestatie bij reeds besmette honden te verbeteren, leidend tot een volledige genezing na drie maanden.

Seresto Halsband voor Honden

Seresto Hond, Seresto is een innovatieve, geurloze en waterbestendige halsband die bescherming tegen vlooien en teken bij jouw hond biedt. De halsband met een werkingsduur tot 8 maanden geeft continu een lage dosering van de werkzame stoffen imidacloprid en flumethrine vrij. De dosering van de werkzame stoffen van Seresto is dermate laag dat het veilig is voor de gezondheid van mens en dier.

Seresto Hondenhalsband

De actieve bestanddelen van Seresto verspreiden zich vanuit deze microlaag naar de talglaag van de huid en vacht. Neutrale oliën helpen bij de verspreiding over de gehele talglaag. De actieve bestanddelen verplaatsen zich naar de talglaag wanneer dit nodig is. Dit proces wordt gereguleerd door het verschil in concentratie tussen de halsbandmatrix en het oppervlak van de halsband waardoor er een zeer nauwkeurige dosering plaatsvindt.

Bij een hoge tekendichtheid in de omgeving kan het gebeuren dat er toch een aantal teken door de bescherming van de band heen breken. Helaas kan geen enkel vlooien- en/of tekenproduct 100% bescherming bieden. Daarom blijft het belangrijk jouw hond dagelijks te controleren op teken en deze te verwijderen indien je ze vindt.

Vlooienhalsband met aanhoudende, beschermende werking. Werkt ook als tekenband, Halsband voor honden tot 8 kg. Uitsluitend in Nederland leverbaar. Dit is een farmaceutisch product. Grijze, geurloze vlooienhalsband tegen vlooien en teken voor om de hals van honden met een leeftijd vanaf 7 weken oud. Vlooien- en tekenhalsbanden moeten idealiter worden aangebracht voor aanvang van het vlo- en tekenseizoen.

Het is mogelijk dat teken die voorafgaand aan de behandeling reeds aanwezig waren op de hond , niet binnen 48 uur na het aanbrengen van de vlooienhalsband behandeld worden en vastgehecht en zichtbaar blijven. Daarom wordt aanbevolen om teken die al op de hond zitten op het tijdstip van aanbrengen, te verwijderen.