Elektronische hondenhalsband

Ze zegt: “Je kunt je wel voorstellen dat het niet fijn is als je stroom gebruikt om ze bepaalde verrichtingen te laten doen. En dat is ook de bedoeling, want ze willen bepaald gedrag aan- of afleren. Dat kun je ook op andere, diervriendelijke manieren doen.” De elektronische halsband kan onder meer worden gebruikt om te voorkomen dat honden te ver weg lopen als ze niet zijn aangelijnd.

Ook worden ze gebruikt om honden het blaffen af te leren. Aanvankelijk wilde de minister de stroomband alleen verbieden voor de gewone hondenbezitter. Gekwalificeerde trainers zouden de band mogen blijven gebruiken, bijvoorbeeld om honden te trainen die een gevaar zijn voor mensen of dieren. Ondeskundig gebruik Het verbod had 1 januari van dit jaar moeten ingaan.

Eerst was het idee dat honden er vooral last van zouden hebben bij ondeskundig gebruik van de stroomband, en niet als een ervaren trainer de band gebruikt. Dat klopt niet, zeggen deskundigen. Minister Schouten: “De band leidt, linksom of rechtsom, tot minder dierenwelzijn. Het dier heeft er last van, het doet pijn en als dat niet nodig is, moeten we dat niet doen.” Volgens Schouten is er geen bewijs dat het gebruik van de elektronische halsband leidt tot betere resultaten bij gedragstrainingen, dan andere methoden zonder stroomstoten.

Electronische halsband

De politie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming moeten het verbod handhaven. ‘Het is geen dierenmishandeling’ Deze hondentrainer vindt het jammer dat de halsband wordt verboden. RTL Nieuws / Ron Kragten Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte. Dit is een artikel van .

Welzijnseffecten van de elektrische schok, Een dier verkeert in een staat van welzijn als het in staat is zich actief aan te passen aan zijn levensomstan­digheden en daarmee een toestand bereikt die het als positief ervaart. Dieren krijgen in hun leven te maken met allerlei prikkels die acute stress opwekken, waaraan ze zich normali­ter door gedragsmatige en fysiologi­sche reacties kunnen aan passen.

Vanuit het stressfysiologisch onder­ zoek is al jaren bekend dat met name de mate van controleerbaarheid en voorspelbaarheid van een onaange­name prikkel heel belangrijk is voor de hoeveelheid stress die een dier ervaart. Het herhaaldelijk blootstel­len aan onvoorspelbare en oncontroleerbare aversieve prikkels, waarbij geen enkele gedragsaanpassing leidt tot een vermindering van de stresserende prikkel, kan leiden tot een wel­zijnsaantasting en zelfs het totaal passief worden van een dier.

Honden die eerder waren blootgesteld aan een oncontroleerbare schok, vertoonden geen ont­snappingsreacties meer, ook niet in andere situaties dan waarin zij een elektrische schok kregen toegediend. In de praktijk hebben honden de elektronische halsband meestal lang­ durig om. Zeker aanvankelijk is voor de hond niet duidelijk wanneer en waarvoor hij een correctie krijgt.

Dat maakt de elektrische schok, zeker in het begin, voor de hand onvoorspelbaar. Daarnaast wordt de elektro­nische halsband gebruikt bij het aan- of afleren van verschillende gedragingen. Dit maakt de elektrische schok voor de hond nog minder voor­spelbaar, omdat hij de schok moeilij­ker kan koppelen aan zijn eigen ge­drag. Onderzoek toont aan dat werk honden mogelijk geen associatie leggen tussen de schok en hun eigen gedrag, maar wel tussen de schok en de eigenaar, omgeving of een com­mando.

Elektronisch halsband

Training zonder aversieve middelen kan echter leiden tot betere prestaties, een beter welzijn, minder gedragsproblemen, een betere mens dier relatie en een betere gehoor­ zaamheid. Een recente publicatie in het Diergeneeskundig Memorandum voorziet dierenartsen van informatie om ongewenst gedrag te voorkomen of om te buigen naar gewenst gedrag zonder gebruik van aversieve middelen, door management, modificatie en/of motivatie van het gedrag te veranderen.

Elektronische halsband

(2015) geeft aan dat factoren zoals selectie, socialisatie, huisvesting en training bepalend zijn voor het welzijn en de prestaties van werkhonden. De overstap naar een positieve training van werkhonden vraagt om een brede aanpak met betrekking tot: 1) de selectie van werkhonden (met minder hoge op­ winding), 2) de geleidelijke opbouw van de training van jongs af aan door positieve bekrachtiging (gericht op zelfbeheersing en loslaten) en 3) aan­dacht voor een goede socialisatie en moeder-kind binding (voor de stabilisering van het stresssysteem).

De elektronische halsband is een aversief hulpmiddel en aversieve training is geassocieerd met fysiologische en gedragsmatige parameters van ver­minderd welzijn. Trainen van hon­den zonder aversieve middelen, op basis van positieve bekrachtiging is beter voor het welzijn van het dier, geeft even goede en mogelijk zelfs betere resultaten en leidt tot een be­tere mens-hond relatie.

Elektronische halsbanden honden

In de literatuur zijn vele aanwijzingen te vinden die een verbod op de elektronische halsband rechtvaardigen. Het is heel belangrijk dat dierenartsen het verbod op de elektronische halsband onderschrij­ven. Zij kunnen hondeneigenaren informeren over de nadelige welzijns­ effecten van deze halsband en over de alternatieven in de vorm van positieve trainingsmethoden.

zooplus.nl Deze halsbanden kunnen bijvoorbeeld lichte schokjes geven als de ongewenst gedrag vertoont, of als de te luidruchtig is. Ook zijn er blafbanden waarbij de geen schokjes krijgt, maar waarbij er een niet schadelijke spray wordt gebruikt. Van deze spray zal de schrikken en op deze manier zijn slechte gedrag afleren.

trainingshalsband.nl Honden lopen als een rode draad door ons leven. Al jarenlang zijn wij actief in het trainen en opvoeden van honden. Door deze jarenlange opgebouwde ervaring hiermee en veel terug komende vraag zijn wij ons bedrijf gestart. www. agrishop.nl Pet, Safe PIF-202, ontvanger voor omheining voor honden vanaf 3,6kg, voor Pet, Safe Geschikt voor honden vanaf 3.

Elektronische hondenhalsband

Electronische trainings halsbanden, hoe gebruik ik Elektronische training band voor uw hond kan een doeltreffende instrumenten zijn voor het afleren van slecht gedrag, tenminste, als je ze op de juiste manier gebruikt. Echterzijn er veel mensen die niet de juiste voorzorgsmaatregelen nemen bij het gebruik van de halsbanden,daardoor krijgen veel mensen niet het gewenste resultaat, of misbruiken deze volledig.

elektronische hondenhalsband

Elektronisches halsband

Eerst moet u ervoor zorgen dat u een instelbare halsband heeft, waarbij u de mate van de schok kunt aanpassen. Het is belangrijk dat wanneer u de band voor het eerst gebruikt, dat u hem op de laagste stand zet. iedere hond reageert anders op deze prikkels, en we willen natuurlijk niet dat uw hond in paniek raakt.

De sterkte van de schok zal afhangen van een aantal dingen. Allereerst, de grote van uw hond. Maar daarnaast, hebben verschillende rassen honden ook heel verschillende pijn toleranties. dus zet hem eerst op de laagste stand, en kijk dan hoe uw hond reageert, en als dit niet het gewenste effect heef, kunt u de intensiteit nog altijd bij stellen.

als de schok te sterk is, kan dit uw hond pijn doen, en dat zou u toch ook niet willen! Tegelijkertijd moet u beseffen wat een elektronische trainings halsband niet kan doen of veranderen. Het dient slechts te worden gebruikt voor het wijzigen kleine gedrags problemen, zoals springen op mensen, verscheuren van de krant, blaffen tegen vreemden, enzovoort.