Seresto Halsband Bijwerkingen

Het is mogelijk dat teken die voorafgaand aan de behandeling reeds aanwezig waren op de hond, niet binnen 48 uur na het aanbrengen van de halsband gedood worden en vastgehecht en zichtbaar blijven. Daarom wordt aanbevolen om teken die al op de hond zitten op het tijdstip van aanbrengen, te verwijderen.

Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen. In zeldzame gevallen kunnen er bij dieren die niet gewend zijn een halsband te dragen, gedragsstoornissen zoals wegkruipen, vocaliseren, hyperactiviteit, overmatig likken en/of wassen of krabben aan de toedieningsplaats worden waargenomen tijdens de eerste dagen na het aanbrengen.

Seresto Halsband Allergie

In deze gevallen wordt aanbevolen om de halsband te verwijderen. Ook kunnen in zeldzame gevallen bij honden lichte en voorbijgaande reacties zoals depressie, verandering van de voedselinname, speekselvloed, braken en diarree aanvankelijk voorkomen. De frequentie van bijwerkingen is als volgt gedefinieerd: Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en)) Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren) Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.

000 behandelde dieren) Zeer zelden (minder dan 1 van de 10. 000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten) Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. Hond.

Seresto Halsband Bijwerkingen

Cutaan gebruik. Een halsband per dier om te bevestigen rond de nek. Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Neem de halsband vlak voor gebruik uit het beschermende zakje. Rol de halsband uit en zorg ervoor dat er aan de binnenkant van de halsband geen restanten zijn van de plastic verbindingsstukjes. Breng de halsband aan rond de nek van het dier zonder die te strak aan te trekken (een ruimte van twee vingers tussen halsband en nek is aanbevolen).

Seresto Halsband Hond Bijsluiter

De halsband dient gedurende de beschermingsperiode van 8 maanden continu gedragen te worden en verwijderd te worden aan het einde van deze periode. Controleer op regelmatige basis de strakheid en pas deze aan indien nodig, vooral bij snelgroeiende pups. Niet van toepassing. Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Om deze reden kan, indien de omstandigheden ongunstig zijn, een overdracht van besmettelijke ziekten door teken niet volledig uitgesloten worden. De halsband kan het best worden aangebracht vóór het begin van het vlooien- of tekenseizoen. Hoewel bij honden een significante daling van de incidentie van Leishmania infantum werd aangetoond, bleek het product een variabele afstotende (beetremmende) en insecticide werkzaamheid te vertonen tegen de zandvlieg Phlebotomus perniciosus.

Seresto Halsband Chihuahua

De halsband moet worden aangebracht net voor de periode van activiteit van de zandvliegjes, die overeenstemt met het seizoen van de overdracht van Leishmania infantum, en moet continu worden gedragen tijdens de risicoperiode. Zoals bij alle diergeneesmiddelen met een langdurige topicale werking, kan tijdens periodes van bovenmatig seizoensgebonden haaruitval eventueel een tijdelijke lichte vermindering van de werkzaamheid plaatsvinden, door verlies van een deel van de werkzame bestanddelen vastgehecht aan de haren.

Voor een optimale controle van vlooien problemen in zwaar geïnfesteerde huishoudens kan het nodig zijn om de omgeving te behandelen met een geschikt insecticide. Het diergeneesmiddel is bestand tegen water; het blijft werkzaam als het dier nat is. Langdurig en intense blootstelling aan water, evenals intensief wassen met shampoo dient echter te worden vermeden, aangezien dit de werkingsduur van het diergeneesmiddel kan verminderen.

Seresto Halsband Bijwerkingen

De invloed van wassen met shampoo of onderdompeling in water op de overdracht van leishmaniose bij honden is niet onderzocht. Bewaar het zakje met de halsband in de buitenverpakking tot gebruik. Voorkom, zoals bij alle diergeneesmiddelen, dat kinderen met de halsband spelen of deze in hun mond stoppen. Laat dieren die de halsband dragen niet in hetzelfde bed slapen als hun eigenaren, in het bijzonder niet bij kinderen.

Het diergeneesmiddel kan bij sommige mensen overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Personen met een bekende overgevoeligheid (allergie) voor de bestanddelen van de halsband, moeten contact met de halsband te vermijden. Het diergeneesmiddel kan in zeer zeldzame gevallen bij sommige mensen irritaties veroorzaken aan de huid, ogen en luchtwegen. In geval van oogirritatie, ogen grondig spoelen met koud water.

Als de symptomen aanhouden, is het aanbevolen om een arts te raadplegen en de bijsluiter of het etiket aan de arts te tonen. Alle resten of afgeknipte delen van de halsband onmiddellijk verwijderen (zie rubriek Aanwijzingen voor een juiste toediening). Na het aanbrengen van de halsband de handen wassen met koud water.

Er werden geen andere ongewenste effecten waargenomen, behalve gering haarverlies en lichte huidreacties. In het onwaarschijnlijke geval dat een dier de halsband zou opeten, kunnen er lichte gastro-intestinale symptomen (bv. zachte ontlasting) optreden. Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd. Het diergeneesmiddel dient niet in oppervlaktewater terecht te komen, aangezien dit gevaarlijk kan zijn voor vissen en andere waterorganismen.

De halsbanden waren in staat de Sarcoptes scabiei infestatie bij reeds besmette honden te verbeteren, leidend tot een volledige genezing na drie maanden.

Seresto Halsband Bijsluiter

Eerder deze maand ontstond er in de Verenigde Staten ophef over één van de meest gebruikte middelen tegen teken en vlooien; de Seresto halsband voor honden zou onveilig zijn en er zouden duizenden meldingen zijn van mogelijke bijwerkingen. Begin maart 2021 verschijnt er op de nieuwssite USA Today een bericht van Investigate Midwest over de Seresto band dat wereldwijd stof doet opwaaien.

Bomwell had Pierre toen voor het eerst de Seresto band laten dragen op aanraden van de dierenarts, zo bericht Investigate Midwest. Daarop gaat de organisatie op onderzoek uit bij de EPA (Enviromental Protection Agency), het orgaan dat de veiligheid van onder andere de Seresto band controleert. Het onderzoeksbureau beroept zich op een document van EPA waarin 1700 meldingen staan van bijwerkingen die gaan over de Seresto band.

De bijwerkingen van flumethrin op mensen kunnen volgens EPA bestaan uit milde huidirritaties, hoofdpijn en tintelingen. De bijsluiter van Seresto waarschuwt vanwege dit effect dan ook om te voorkomen dat kinderen de band in hun mond stoppen of samen met een hond slapen die de band draagt. EPA besloot in 2019 meldingen van bijwerkingen bij flumethrin bij mensen te monitoren omdat het aantal meldingen sinds 2013 is toegenomen.

Het artikel in USA Today zorgde voor veel verontwaardiging onder hondeneigenaren en dierenartsen. Seresto is sinds 2011 op de markt en sinds 2012 verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Sindsdien is het één van de meest verkochte producten voor teken- en vlooienbestrijding bij honden, met 25 miljoen verkochte Seresto banden in de Verenigde Staten en 71 miljoen wereldwijd.