Elektrische halsband afstandbediening

Welzijnseffecten van de elektrische schok, Een dier verkeert in een staat van welzijn als het in staat is zich actief aan te passen aan zijn levensomstan­digheden en daarmee een toestand bereikt die het als positief ervaart. Dieren krijgen in hun leven te maken met allerlei prikkels die acute stress opwekken, waaraan ze zich normali­ter door gedragsmatige en fysiologi­sche reacties kunnen aan passen.

Uit onderzoek bij honden blijkt dat het gebruik van de elektronische halsband leidt tot gedragsmatige en fysiologische veran­deringen die geassocieerd zijn met stress, (omgerichte) agressie, angst of zelfs pijn. Uit meerdere studies bij Beagles blijkt dat een schok van een elektronische halsband wanneer dit voor de honden niet voorspelbaar en/of controleerbaar is, leidt tot een significante verhoging van het stress­ hormoon cortisol in het speeksel.

Electric dog control halsband

Vanuit het stres fysiologisch onder­ zoek is al jaren bekend dat met name de mate van controleerbaarheid en voorspelbaarheid van een onaange­name prikkel heel belangrijk is voor de hoeveelheid stress die een dier ervaart. Het herhaaldelijk blootstel­len aan onvoorspelbare en oncontroleerbare aversieve prikkels, waarbij geen enkele gedragsaanpassing leidt tot een vermindering van de stresserende prikkel, kan leiden tot een welzijn aantasting en zelfs het totaal passief worden van een dier.

Elektrische halsband afstandbediening

Honden die eerder waren blootgesteld aan een oncontroleerbare schok, vertoonden geen ont­snappingsreacties meer, ook niet in andere situaties dan waarin zij een elektrische schok kregen toegediend. In de praktijk hebben honden de elektronische halsband meestal lang­ durig om. Zeker aanvankelijk is voor de hond niet duidelijk wanneer en waarvoor hij een correctie krijgt.

Elektrische halsband afstandsbediening

Dat maakt de elektrische schok, zeker in het begin, voor de hand onvoorspelbaar. Daarnaast wordt de elektro­nische halsband gebruikt bij het aan- of afleren van verschillende gedragingen. Dit maakt de elektrische schok voor de hond nog minder voor­spelbaar, omdat hij de schok moeilij­ker kan koppelen aan zijn eigen ge­drag. Onderzoek toont aan dat werk honden mogelijk geen associatie leggen tussen de schok en hun eigen gedrag, maar wel tussen de schok en de eigenaar, omgeving of een com­mando.

Elektrische halsband hond afstandsbediening

Steeds met zeer hevig angstgedrag reageren op een prikkel, zonder dat dit leidt tot een positievere toestand, is echter niet functioneel. Angst kan zich gaan uitbreiden naar andere prikkels waar het dier eerst nog niet met angst op reageerde (generaliseren) en zich als de angst ex­cessief, dysfunctioneel en niet adap­tief of in respons op een prikkel is, ontwikkelen tot pathologische angst.

Training zonder aversieve middelen kan echter leiden tot betere prestaties, een beter welzijn, minder gedragsproblemen, een betere mens dier relatie en een betere gehoor­zaamheid. Een recente publicatie in het Diergeneeskundig Memorandum voorziet dierenartsen van informatie om ongewenst gedrag te voorkomen of om te buigen naar gewenst gedrag zonder gebruik van aversieve middelen, door management, modificatie en/of motivatie van het gedrag te veranderen.

Elektrische halsband met afstandsbediening

(2015) geeft aan dat factoren zoals selectie, socialisatie, huisvesting en training bepalend zijn voor het welzijn en de prestaties van werkhonden. De overstap naar een positieve training van werkhonden vraagt om een brede aanpak met betrekking tot: 1) de selectie van werkhonden (met minder hoge op­ winding), 2) de geleidelijke opbouw van de training van jongs af aan door positieve bekrachtiging (gericht op zelfbeheersing en loslaten) en 3) aan­dacht voor een goede socialisatie en moeder-kind binding (voor de stabilisering van het stresssysteem).

De elektronische halsband is een aversief hulpmiddel en aversieve training is geassocieerd met fysiologische en gedragsmatige parameters van ver­minderd welzijn. Trainen van hon­den zonder aversieve middelen, op basis van positieve bekrachtiging is beter voor het welzijn van het dier, geeft even goede en mogelijk zelfs betere resultaten en leidt tot een be­tere mens-hond relatie.

Elektrische halsband afstandbediening
Elektrische halsband afstandbediening

Elektrische halsbanden met afstandsbediening

Stroombanden voor de hond worden vandaag de dag vooral gebruikt in verenigen en kringgroepen, om waakhonden en verdedigingshonden te trainen en ook om gedragsveranderingen bij honden te bewerkstelligen. De hond draagt een halsband waarin twee elektroden zitten en deze staan via een ontvanger op dezelfde band in contact met een zender.

De afgelopen jaren kiezen hondeneigenaren vaak voor de positieve beloning van de hond om goed gedrag te belonen, maar het gebruik van de stroomband bij de hond wordt vaak ingezet. Een hond gedraagt zich van nature over het algemeen vaak anders dan een eigenaar graag ziet. Daarom moet er gedrag aangeleerd en bepaald gedrag afgeleerd worden.

Eletrische halsbanden met afstandsbediening

Vooral als een hond jong is, gaat het er vooral om zoveel mogelijk gedrag aan te leren. En zorgen dat ongewenst gedrag niet aangeleerd wordt natuurlijk. Voor het aanleren van gedrag wordt de beloningsmethode toegepast, bij positief gedrag wordt de hond dan positief beloond (door middel van iets lekker bijvoorbeeld).

De is een effectief en veilig middel om in te zetten tijdens de omgang met jouw hond. Je hoeft niet meer te schreeuwen, erg boos te worden of zelfs het gevoel te hebben dat je fysiek zou moeten optreden tegen jouw huisdier. Doordat de schok met een afstandsbediening wordt toegediend ziet jouw hond niet dat het door jou komt.

Het is geen schadelijke schok en de intensiteit kan ingesteld worden om de schok af te kunnen stemmen op het type hond en zijn of haar karakter en temperament. Het is een misvatting dat stroombanden alleen voor de extreem moeilijke gevallen gebruikt worden, of alleen voor de ‘gevaarlijkere’ hondenrassen. Voor elk type hond, of deze nu groot of klein is, jong of oud is, al lang bij u is of nog maar net en ongeacht het ras.

Uiteraard is het enige van belang dat je dit hulpmiddel consequent en gedisciplineerd inzet, om snel resultaat te boeken en te voorkomen dat jouw hond de schok anders gaat ervaren dan een correctie. Dus bij goed gebruik, zult je goede resultaten bij jouw trouwe vierveter zien! .

Er zijn een hele hoop mensen in ons land die een hond hebben. Het hebben van een hond is natuurlijk ontzettend leuk, je hebt altijd een huisdier waar je mee kunt spelen. Nu is het alleen wel zo dat je jouw hond zal moeten opvoeden. Een van de beste manieren om jouw hond goede manieren aan te leren en om zelfs trucjes aan te leren is door een trainingshalsband te gebruiken.

Na het lezen weet je precies wat je te wachten staat. Gelijk door naar de feiten? Deze Trainingshalsbanden scoorden het hoogst. Een elektronische trainingshalsband hond op afstand is een apparaat dat de nek van een hond van elektrische stroom voorziet om hem een signaal te geven. Het is draadloos en wordt meestal geleverd met een zender die een signaal naar de trainingshalsband stuurt.

Wanneer je deze schok geeft wanneer de hond ongewenst gedrag vertoont, is de schok bedoeld om de activiteit in de toekomst te ontmoedigen. Elektronische halsbanden kun je gebruiken om jouw hond te trainen, zelfs op de momenten dat ze niet jou niet kunnen zien of jouw commando’s niet kunnen horen.

Vervolgens breng je de halsband goed aan op je hond. Een goede pasvorm is van cruciaal belang. De trainingshalsband moet hoog in de nek bij de oren zitten en strak zitten om ervoor te zorgen dat de sondes contact maken met de huid en niet om de nek van de hond glijden.