Halsband hond schok

Welzijnseffecten van de elektrische schok, Een dier verkeert in een staat van welzijn als het in staat is zich actief aan te passen aan zijn levensomstan­digheden en daarmee een toestand bereikt die het als positief ervaart. Dieren krijgen in hun leven te maken met allerlei prikkels die acute stress opwekken, waaraan ze zich normali­ter door gedragsmatige en fysiologi­sche reacties kunnen aan passen.

Uit onderzoek bij honden blijkt dat het gebruik van de elektronische halsband leidt tot gedragsmatige en fysiologische veran­deringen die geassocieerd zijn met stress, (omgerichte) agressie, angst of zelfs pijn. Uit meerdere studies bij Beagles blijkt dat een schok van een elektronische halsband wanneer dit voor de honden niet voorspelbaar en/of controleerbaar is, leidt tot een significante verhoging van het stress­ hormoon cortisol in het speeksel.

Vanuit het stres fysiologisch onder­ zoek is al jaren bekend dat met name de mate van controleerbaarheid en voorspelbaarheid van een onaange­name prikkel heel belangrijk is voor de hoeveelheid stress die een dier ervaart. Het herhaaldelijk blootstel­len aan onvoorspelbare en oncontroleerbare aversieve prikkels, waarbij geen enkele gedragsaanpassing leidt tot een vermindering van de stresserende prikkel, kan leiden tot een wel­zijnsaantasting en zelfs het totaal passief worden van een dier.

Honden die eerder waren blootgesteld aan een oncontroleerbare schok, vertoonden geen ont­snappingsreacties meer, ook niet in andere situaties dan waarin zij een elektrische schok kregen toegediend. In de praktijk hebben honden de elektronische halsband meestal lang­ durig om. Zeker aanvankelijk is voor de hond niet duidelijk wanneer en waarvoor hij een correctie krijgt.

Bungee halsband

Dat maakt de elektrische schok, zeker in het begin, voor de hand onvoorspelbaar. Daarnaast wordt de elektro­nische halsband gebruikt bij het aan- of afleren van verschillende gedragingen. Dit maakt de elektrische schok voor de hond nog minder voor­spelbaar, omdat hij de schok moeilij­ker kan koppelen aan zijn eigen ge­drag. Onderzoek toont aan dat werk honden mogelijk geen associatie leggen tussen de schok en hun eigen gedrag, maar wel tussen de schok en de eigenaar, omgeving of een com­mando.

Steeds met zeer hevig angstgedrag reageren op een prikkel, zonder dat dit leidt tot een positievere toestand, is echter niet functioneel. Angst kan zich gaan uitbreiden naar andere prikkels waar het dier eerst nog niet met angst op reageerde (generaliseren) en zich als de angst ex­cessief, dysfunctioneel en niet adap­tief of in respons op een prikkel is, ontwikkelen tot pathologische angst.

halsband hond schok
Halsband hond schok

Training zonder aversieve middelen kan echter leiden tot betere prestaties, een beter welzijn, minder gedragsproblemen, een betere mens dier relatie en een betere gehoor­ zaamheid. Een recente publicatie in het Diergeneeskundig Memorandum voorziet dierenartsen van informatie om ongewenst gedrag te voorkomen of om te buigen naar gewenst gedrag zonder gebruik van aversieve middelen, door management, modificatie en/of motivatie van het gedrag te veranderen.

Halsband hond schok

(2015) geeft aan dat factoren zoals selectie, socialisatie, huisvesting en training bepalend zijn voor het welzijn en de prestaties van werkhonden. De overstap naar een positieve training van werkhonden vraagt om een brede aanpak met betrekking tot: 1) de selectie van werkhonden (met minder hoge op­ winding), 2) de geleidelijke opbouw van de training van jongs af aan door positieve bekrachtiging (gericht op zelfbeheersing en loslaten) en 3) aan­dacht voor een goede socialisatie en moeder-kind binding (voor de stabilisering van het stresssysteem).

De elektronische halsband is een aversief hulpmiddel en aversieve training is geassocieerd met fysiologische en gedragsmatige parameters van ver­minderd welzijn. Trainen van hon­den zonder aversieve middelen, op basis van positieve bekrachtiging is beter voor het welzijn van het dier, geeft even goede en mogelijk zelfs betere resultaten en leidt tot een be­tere mens-hond relatie.

Soms lopen hondeneigenaren tegen gedragsproblemen aan met hun hond en dan is het heel begrijpelijk dat men op zoek gaat naar een oplossing. Denk hierbij aan problemen als het niet komen wanneer de hond geroepen wordt, honden die onbenaderbaar en gefixeerd raken tijdens het jagen, honden die overmatige agressie vertonen, honden die ongewenst afval of poep eten wanneer ze loslopen, etc.

In de winkels vinden ze de zogenaamde ‘e-collars’ of stroombanden. Ze zijn overal in Nederland te koop. Het betreft een halsband met een kastje/verdikking die aan de achterkant ijzeren drukpunten heeft die tegen de hals van de hond geplaatst dienen te worden. Bij deze halsband zit een afstansbediening. Slimme marketing en promotie De winkels en makers van deze halsbanden willen klanten natuurlijk niet afschrikken met woorden als ‘elektrische schok-halsband’.

Een echte ‘quick fix’. Het is echter noodzakelijk om je hier eerst verder in te verdiepen, want alleen wanneer je kennis hebt van alle onderzoeken, risico’s en het effect van deze producten op het welzijn van honden, kun je de juiste beslissing maken. Hoe werken deze halsbanden? Technisch gezien, is de stroomband zo gemaakt dat hij op verschillende maten van intensiteit, elektrische schokken/stroomstoten kan toedienen aan het lichaam van de hond.

Fysieke risico’s De ijzeren elektrodes zijn niet hypoallergeen en kunnen allergische reacties op de huid veroorzaken. Deze elektrodes drukken in de huid van de hond bij het dragen. Dit kan behoorlijk oncomfortabel aanvoelen voor de hond. Wanneer de contactpunten niet goed tegen de huid van de hals aangedrukt zitten, bestaat er kans dat er bij het toedienen van stroom vonkjes overslaan tussen de elektrodes en de huid en deze vonkjes branden in de huid van de hond.

Soms zijn deze niet meteen zichtbaar door de vacht, maar andere keren kunnen de brandwonden zo heftig zijn dat de hond er een flinke kale plek en verwonding aan overhoudt. Ook het hartritme en de ademhaling van de hond kan ernstig verstoord raken door het toedienen van stroom, met alle gevolgen van dien.

Er zijn gevallen bekend waarbij honden constant, non stop stroomschokken toegediend kregen, zonder dat de eigenaar zich hier van bewust was. Ook is het voorgekomen dat bepaalde standen niet werkten, waardoor eigenaren gefrustreerd hogere standen uitprobeerden op hun hond, met traumatische gevolgen voor het dier. Psychische risico’s Stroombanden hebben als doel om op afstand iets onprettigs toe te kunnen dienen aan de hond.

Het levert dus een angstreactie op in de hond. De eigenaar wil hier bepaald gedrag mee stoppen/onderbreken en soms (indien de hond bevriest of in status van vermijding raakt) lukt dat ook, maar wat voor gevolgen heeft dit op de psychische gesteldheid van de hond? Verplaats jezelf als mens in een ruimte met een stroomband om je nek.

Je wordt ook niet uitgelegd wat je wel moet doen, dus je blijft onwetend. Dergelijke onvoorspelbaarheid kan angst, stress en een gevoel van conflict met zich meebrengen. Honden hebben een groot associatief leervermogen. Zij kunnen het onprettige gevoel ergens aan gaan koppelen, maar de mens met de afstandsbediening heeft geen enkele controle over wat er zich binnen de hersenen van de hond afspeelt en welke koppeling er precies gemaakt wordt.

Zelfs wanneer zij de halsband niet droegen, bleven zij zich angstig en onzeker gedragen in het bijzijn van hun eigenaar en vertoonden zij vele stress signalen (hijgen, afschudden, tongelen, verstijven, etc). Wanneer een hond angst en stress ervaart, kan ook het leervermogen worden aangetast. Sommige honden raken zo in paniek van een stroomstoot dat ze niets meer durven te ondernemen.