Electro shock halsband

Een herdershond met een e-band om. Beeld © Privéfoto ‘Dierenmishandeling’, is een veelgehoord kritiekpunt op de omstreden elektronische halsband voor honden. Maar niet iedereen ziet dat zo. RTL Nieuws sprak twee hondentrainers die met de halsband werken, en een hondenbaasje. “Zonder die halsband was mijn hond er niet meer geweest.” “Ja dáág.

Het dier had een kat doodgebeten en de trainer stelde voor om een elektronische halsband te gebruiken, waarmee hondenbezitters hun dier op afstand een schok geven. Kritiek Politici, onder andere van de Partij voor de Dieren, zijn niet te spreken over de halsbanden, en ook de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren is fel tegen de halsband.

Africht halsband hond

Ingrid was bekend met het slechte imago van de halsband. “Ik was er echt geen fan van, wilde dat ding eigenlijk niet gebruiken. Ik heb altijd al honden gehad, 45 jaar lang, heb hem nog nooit nodig gehad.” Hoe pijnlijk? Maar ja, Gaylen, de eenjarige Duitse staande die ze van een fokker kreeg, was wel ‘andere koek’.

Als baasje is het vreselijk als je hond een kat doodbijt. Ik was echt ten einde raad.” Dus ze ging toch overstag. “Eerst checkte ik zelf hoe pijnlijk die schokjes waren. Als je het zelf nog kan handelen, dan kan de hond dat ook. En toen voelde ik wel: het is helemaal niet zo heftig als ik dacht.” Ingrid kreeg naar eigen zeggen binnen een paar weken een ’totaal andere hond’.

Beste elektronische halsband

“En ik kan hem los laten lopen zonder problemen. Die vrijheid voor zo’n beest, dat is toch geweldig?” Een hondenbaasje laat zien hoe hij zijn hond met e-band traint. Trainingen Anniek Winters, hondengedragsdeskundige, gebruikt de elektronische band (afgekort e-band) ook ‘al jaren’ voor haar trainingen, voornamelijk bij onhandelbare, valse, niet-gesocialiseerde of weglopende honden waarbij alles al is geprobeerd.

Electro shock halsband

“De halsband moet niet worden gezien als een manier om de hond te straffen, dat is een fout die veel mensen maken. Het is geen knopje dat je kan indrukken als de hond stout is. Het is een communicatiemiddel, en dat leren wij de mensen ook.” Nooit bang En Winters leert het óók aan de hond: dat is volgens haar minstens zo belangrijk.

electro shock halsband

Elektrische halsband hond soest

In het begin check je hoe de hond reageert. We gebruiken de laagste stand en voeren die op tót de hond reageert, met een knipperend oog, een opgetrokken snorhaar of een bewegend oor.” Wat Winters ermee wil zeggen: de hond moet niet jankend of piepend reageren, en ook een schrikreactie is niet goed.

Halsband stroomschok hond

“In de ergste gevallen hebben ze gaatjes in de hals. Die baasjes weten dan niet hoe ze zo’n band moeten gebruiken, en zetten dat ding dan op standje 127. Ja, dat is de hoogste stand, dat doet pijn. Dat is dierenmishandeling.” Maar de band op zich vindt Peters geen dierenmishandeling.

Elektrische hond halsband tegen trekken

“Altijd met succes”, stelt ze. “Zonder die band zouden heel veel honden hun vrijheid kwijt zijn doordat ze niet meer los kunnen lopen. Of erger: ze moeten worden ingeslapen.” Ook Ingrid uit Zaandijk denkt er zo over. Geen dode katten meer. Geen sprintjes meer richting een konijn. “Hij luistert gewoon.

Onder controle Winters en Peters benadrukken wél: de halsband moet op de juiste manier worden gebruikt. “Ik ben alleen maar voorstander van een e-band voor mensen en honden die goed getraind zijn door een ervaren trainer”, zegt Winters. Haar dringende advies: “Koop nóóit zomaar een losse halsband zonder uitleg of training.” Laatste redmiddel? Peters: “Als de halsbanden worden verboden, worden heel veel honden ongelukkig.

Elektrische schok halsband

Ze zegt: “Je kunt je wel voorstellen dat het niet fijn is als je stroom gebruikt om ze bepaalde verrichtingen te laten doen. En dat is ook de bedoeling, want ze willen bepaald gedrag aan- of afleren. Dat kun je ook op andere, diervriendelijke manieren doen.” De elektronische halsband kan onder meer worden gebruikt om te voorkomen dat honden te ver weg lopen als ze niet zijn aangelijnd.

Elektrische schok halsband hond

Ook worden ze gebruikt om honden het blaffen af te leren. Aanvankelijk wilde de minister de stroomband alleen verbieden voor de gewone hondenbezitter. Gekwalificeerde trainers zouden de band mogen blijven gebruiken, bijvoorbeeld om honden te trainen die een gevaar zijn voor mensen of dieren. Ondeskundig gebruik Het verbod had 1 januari van dit jaar moeten ingaan.

Halsband met elektrische schok

Eerst was het idee dat honden er vooral last van zouden hebben bij ondeskundig gebruik van de stroomband, en niet als een ervaren trainer de band gebruikt. Dat klopt niet, zeggen deskundigen. Minister Schouten: “De band leidt, linksom of rechtsom, tot minder dierenwelzijn. Het dier heeft er last van, het doet pijn en als dat niet nodig is, moeten we dat niet doen.” Volgens Schouten is er geen bewijs dat het gebruik van de elektronische halsband leidt tot betere resultaten bij gedragstrainingen, dan andere methoden zonder stroomstoten.

Halsband elektrisch

Welzijnseffecten van de elektrische schok, Een dier verkeert in een staat van welzijn als het in staat is zich actief aan te passen aan zijn levensomstan­digheden en daarmee een toestand bereikt die het als positief ervaart. Dieren krijgen in hun leven te maken met allerlei prikkels die acute stress opwekken, waaraan ze zich normali­ter door gedragsmatige en fysiologi­sche reacties kunnen aan passen.

Uit onderzoek bij honden blijkt dat het gebruik van de elektronische halsband leidt tot gedragsmatige en fysiologische veran­deringen die geassocieerd zijn met stress, (omgerichte) agressie, angst of zelfs pijn. Uit meerdere studies bij Beagles blijkt dat een schok van een elektronische halsband wanneer dit voor de honden niet voorspelbaar en/of controleerbaar is, leidt tot een significante verhoging van het stress­ hormoon cortisol in het speeksel.

Halsband elektrisch hond

Vanuit het stressfysiologisch onder­ zoek is al jaren bekend dat met name de mate van controleerbaarheid en voorspelbaarheid van een onaange­name prikkel heel belangrijk is voor de hoeveelheid stress die een dier ervaart. Het herhaaldelijk blootstel­len aan onvoorspelbare en oncontroleerbare aversieve prikkels, waarbij geen enkele gedragsaanpassing leidt tot een vermindering van de stresserende prikkel, kan leiden tot een wel­zijnsaantasting en zelfs het totaal passief worden van een dier.

Halsband elektrische schok hond

Honden die eerder waren blootgesteld aan een oncontroleerbare schok, vertoonden geen ont­snappingsreacties meer, ook niet in andere situaties dan waarin zij een elektrische schok kregen toegediend. In de praktijk hebben honden de elektronische halsband meestal lang­ durig om. Zeker aanvankelijk is voor de hond niet duidelijk wanneer en waarvoor hij een correctie krijgt.

Halsband hond elektrische schok

Dat maakt de elektrische schok, zeker in het begin, voor de hand onvoorspelbaar. Daarnaast wordt de elektro­nische halsband gebruikt bij het aan- of afleren van verschillende gedragingen. Dit maakt de elektrische schok voor de hond nog minder voor­spelbaar, omdat hij de schok moeilij­ker kan koppelen aan zijn eigen ge­drag. Onderzoek toont aan dat werk honden mogelijk geen associatie leggen tussen de schok en hun eigen gedrag, maar wel tussen de schok en de eigenaar, omgeving of een com­mando.